Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Wüstenrot
efektívne programovanie

Znovupoužiteľnosť

Pre Wüstenrot robíme viacero distribučných kanálov. Okrem webu obsluhujeme aj internú a externú predajnú sieť. Všetky cieľové skupiny majú toho veľa spoločného. Preto sme sa rozhodli programovať veci iba raz, s ohľadom na drobné rozdiely, ktoré medzi jednotlivými skupinami sú.

Keď na web príde bežný klient, vidí trošku inú stránku ako keď naň príde maklér. Takisto produktové kalkulačky sa chovajú mierne odlišne – maklérovi zobrazia dáta o klientovi bez nutnosti ich zadávania.

V praxi to znamená, že zatiaľ čo bežný klient Wüstenrotu si prostredníctvom webovej kalkulačky môže sám dojednať poistenie, partner poisťovne, ako napríklad brokerská spoločnosť alebo internetový porovnávač, vie využiť vypublikovanú časť – RESTové alebo SOAPové API – toho istého riešenia, aby sa dokázal dopracovať k totožnému výpočtu alebo totožnej poistnej zmluve. Akékoľvek zmeny preto nemusíme realizovať viackrát a namiesto toho sa môžeme venovať novým veciam.
Peter Molnár, architekt

Cezhraničná spolupráca

Zaujímavé na celom projekte je, že väčšinu klientských dát preberáme z Rakúska, kde má Wüstenrot svoje core systémy. Dohadovať rozhrania je tak o niečo zábavnejšie ako to zvyčajne býva. Aj tu teda treba byť efektívny - čo sa raz dohodne, to musí platiť. Vývoj totiž väčšinou prebieha paralelne kedy oba tímy (náš aj ten rakúsky) pracujú samostatne a klient na konci očakáva, že vo výsledku budú obe časti riešenia spolu komunikovať a fungovať ako jedno riešenie.

Z našich projektov

Javistov vítame s otvorenou náručou:)

Chceš pracovat na tomto alebo iných našich projektoch?

Napíš nám na monika.oravcova@aston.sk,
alebo zavolaj na 0917 987 173.

Nie si Javista?

Dobrý developer musí vedieť hlavne premýšľať. Všetko ostatné sa dá naučiť, príď sa ukázať a niečo vymyslíme.

Kariéra v Astone