webstránky a internetové aplikácie

Záleží nám na tom, aby vám webstránka prinášala peniaze,
bola atraktívna a ľahko použiteľná a pritom vás v ničom
neobmedzovala, aby ste sa vo vašom podnikaní mohli
sústrediť na dôležité veci.

webstránky zamerané na výkon

Každá webstránka by mala prinášať výsledky. Na to sa pri našej práci zameriavame najviac. Pri každom projekte si zadefinujeme jasné,
a merateľné ciele ktoré musí webstránka plniť.

Našim klientom potom pomáhame tieto ciele napĺňať a sledovať. Napríklad aj integrovanými nástrojmi na meranie efektivity online kampaní, SEO optimalizáciou, Customer Experience Management (CXM) aplikáciami, či konzultačnou činnosťou.


Meranie efektivity online kampaní priamo v redakčnom systéme webOne

použiteľnosť v atraktívnom šate

Na to aby bola webstránka výkonná, musí byť v prvom rade ľahko použiteľná. Pri každom projekte preto kladieme dôraz nielen na atraktívny dizajn, ale práve na použiteľnosť.

Všetko to začína vytvorením informačnej architektúry webstránky. Od nej sa odvíjajú prvotné skice užívateľského rozhrania (tzv. wireframes). Po prvotnom otestovaní týchto návrhov zvyčajne vytvoríme interaktívny prototyp, ktorý už dáva pomerne presnú predstavu o finálnom riešení. Prototypy umožňujú modelovať jednotlivé scenáre toho ako sa daná webstránka má chovať. V ďalšej fáze aplikujeme na prototypy dizajn. Klienti majú vďaka takémuto postupu od začiatku jasnú predstavu o finálnej podobe webstránky.

flexibilné riešenia

Vieme začať v malom, a webstránku postupne rozvíjať a obohacovať o nové funkcionality, a tak reagovať na zmeny vo vašom biznise alebo na nové technológie a trendy vo web dizajne.

Pri vývoji webstránok je dôležité vedieť sa prispôsobiť. Nami vytvorené webstránky vieme bez problémov prevádzkovať u našich partnerov, alebo priamo u vás.

Naše riešenia sú dostatočne robustné, takže v prípade potreby dokážeme webstránkam dodať výkon napríklad tým, že ich zapojíme do clusteru.

Pre malé projekty máme špecializovaný redakčný systém Bee a pre tie veľké zasa robustný systém webOne postavený na platforme Java, ktorý kontinuálne vyvíjame viac ako osem rokov.

Začalo to ako malá aplikácia na sledovanie času stráveného v práci. O pár rokov neskôr ju používa niekoľko tisíc zamestnancov Dell na dvoch kontinentoch.

súvisiace produkty

webOne
Redakčný systém určený pre náročné webové aplikácie, stránky a portály
Bee
Multikanálový redakčný systém pre kreatívne agentúry

kontakt

Potrebujete vytvoriť webstránku, alebo aplikáciu, a zaujali sme vás?

Vyplňte kontaktný formulár, a ozveme sa vám pracovných hodinách zvyčajne do jednej hodiny od odoslania formuláru.