webOne

Robustný redakčný systém na správu webstránok a portálov.

  • Plne prispôsobiteľný potrebám zákazníka
  • Vhodný pre akýkoľvek typ webstránky či portálu
  • Optimalizovaný pre vysoký výkon
  • Naprogramovaný s ohľadom na tie najvyššie kritériá

Redakčný systém WebOne je navrhnutý pre nasadzovanie v náročných korporátnych podmienkach. Naša spoločnosť ho kontinuálne rozvíja vyše 10 rokov, vďaka čomu sa jedná o vysoko stabilné a bezpečné riešenie.

Súčasťou našich služieb je štandardne dodávka systému na kľúč, na základe potrieb klienta. V našom prípade to neznamená len prispôsobenie samotného softvéru ale aj individuálny priebeh celého vývoja vašich webstránok.

Medzi klientov využívajúcich systém webOne patria:
UniCredit Bank, ZSE, Union poisťovňa, Aupark a ďalší...Webstránka Auparku.

Analytické nástroje

Zakomponované priamo v systéme sú nástroje na manažment online kampaní a ich vyhodnocovanie. Vďaka nim máte dokonalý prehľad o tom, ktorá kampaň alebo kanál vám priniesla najväčšie množstvo konverzií. Bez nutnosti analýzy komplikovaných reportov tak môžete činiť okamžité rozhodnutia.

Naše riešenie je nadstavbou štandardného analytického nástroja Google Analytics


Mobilná verzia webstránky

webOne dokáže bez problémov publikovať obsah optimalizovaný pre mobilné zariadenia. Pri tom máte na výber, či mobilná verzia stránky bude nezávislá od tej klasickej, alebo s ňou bude zdieľať obsah.

Vďaka použitiu techniky responzívneho dizajnu je to hračka.


Customer experience management

Opýtali ste sa niekedy návštevníkov vašej webstránky ako ju vnímajú, ako sa im s ňou pracuje? Je to tá najlepšia spätná väzba, ktorá existuje. Vďaka integrovaným dotazníkom vám to webOne umožní veľmi jednoducho. Môžete pritom zbierať spätnú väzbu cielene, napríklad len od ľudí, ktorí navštívili vašu stránku na základe kampane, alebo od tých, ktorí ju navštevujú pravidelne. V prehľadných reportoch potom uvidíte ich názory.
Modulárny systém

webOne je modulárny systém, ktorý je možné kedykoľvek doplniť novou funkcionalitou.

V štandardnej výbave je okrem iného napríklad podpora správy viacerých domén, multijazyčné webstránky, alebo schvaľovacie workflow.


Podpora SEO

webOne podporuje tzv. "pekné linky", umožňuje vložiť meta informácie pre každú stránku samostatne a obsahuje aj integrovanú správu URL redirectov. Napríklad ak meníte URL existujúcej stránky je veľmi jednoduché presmerovať pôvodnú URL na novú a podobne.


Verzionovanie

Vždy keď potrebujete výraznejšie zmeniť niektorú stránku, môžete si vytvoriť novú verziu, naplánovať jej spustenie a vytvoriť nový obsah. K starším verziám sa môžete kedykoľvek vrátiť.


Auditing

webOne si uchováva podrobné informácie o tom kto, kedy, čo a ako menil. Je preto veľmi jednoduché spätne vyhľadať všetky zmeny v obsahu stránky.

Stratégia


Na začiatku je vytvorenie stratégie a cieľov webstránky.

Web musí mať konkrétne ciele - napríklad získať nových zákazníkov, poskytnúť konkrétnu službu existujúcim, alebo zbierať konkrétne dáta od konkrétnej cieľovej skupiny. Od týchto cieľov sa potom odvíjajú pravidlá pre písanie a publikovanie obsahu, ako i konkrétne KPI.


Informačná architektúra


Na základe stratégie sa následne vytvorí informačná architektúra webstránky.

Definujú sa tzv. "User journeys" a na ich základe sa vytvárajú najprv zjednodušené modely stránok (wireframes) a následne v prípade komplexnejších projektov aj interaktívne prototypy.


Dizajn


Prototypy slúžia ako podklad grafickým dizajnérom, ktorí navrhnú výsledný dizajn.


Vývoj


Samotný vývoj webstránky potom spočíva v prispôsobení existujúcich funkcionalít webOne na konkrétne potreby klienta.

V prípade, že je to potrebné, vyvinieme aj špecializované moduly, ktoré riešia jeho špecifické potreby.


Nasadenie


Našim klientom ponúkame možnosť outsourcingu nasadenia webstránky na našich serveroch.

Máme však aj bohaté skúsenosti s nasadzovaním webOne na rôzne platformy priamo u zákazníka. V prvom rade vám chceme poskytnúť prvotriedny a komfortný servis, napríklad garantovanie rýchlych reakčných časov v prípade servisných zásahov, elektronické služby HelpDesk a ďalšie, ktoré vás výrazne odbremenia pri prevádzkovaní webu.


Späť na začiatok


Spustením webstránky do ostrej prevádzky naša práca zďaleka nekončí.

Postupne vyhodnocujeme jednotlivé ciele a navrhujeme zmeny, ktoré pomôžu ich efektívnejšiemu dosahovaniu.

  • webOne je postavený na technológii JAVA. Môže byť nasadený do rôznych komerčných ale aj open-source aplikačných serverov. Aplikačné dáta dokáže ukladať taktiež v širokom spektre databáz ako napríklad Oracle, MS SQL, PostgreSQL, prípadne priamo na File system.
  • Pre dosiahnutie vysokého výkonu webOne vo veľkej miere využíva cacheovanie.
  • Ak je potrebná vysoká dostupnosť webstránky, webOne je možné nasadiť buď v zapojení master/slave, alebo do clusteru.
  • webOne poskytuje aj vysokú mieru bezpečnosti vďaka pravidelným nezávislým penetračným testom. Navyše štandardne poskytuje niekoľko úrovní logovania, ktoré umožňuje spätne odsledovať, kto, kedy aké zmeny na webstránke vykonal.


kontakt

Máte záujem dozvedieť sa viac o redakčnom systéme webOne?

Vyplňte formulár a budeme vás spätne kontaktovať. V pracovných hodinách zvyčajne do hodiny od odoslania formuláru.