personálny lízing

personálny lízing

Aston ITM pomáha klientom prostredníctvom personálneho leasingu riešiť nedostatok kvalitných kapacít pri vývoji SW produktov a riešení. Leasing špecialistov je rýchlym, a výrazne efektívnym riešením, vďaka ktorému klient dosiahne značnú flexibilitu pracovnej sily. Umožňuje mu zaistiť si požadovaných špecialistov včas, v potrebnom množstve a kvalite, a to bez zbytočných nákladov na pracovno-administratívne úkony, školenia a pod.

Softvérové spoločnosti

Prostredníctvom personálneho leasingu poskytujeme špecialistov iným softvérovým firmám. Ku klientovi sú pridelení na vopred určené časové obdobie. Klient zabezpečuje projektový manažment, definuje požiadavky, zadáva úlohy, riadi a kontroluje výkonanú prácu. Špecialisti sa riadia internými smernicami a regulami klienta. Počas projektu zostávajú zamestnancami Aston ITM a po ukončení prác sa vracajú späť do materskej firmy.

Koncoví klienti

Naši odborníci sú k dispozícii aj spoločnostiam, ktoré sa primárne nezaoberajú vývojom softvéru a potrebujú sa sústrediť na svoj „core business“. Prostredníctvom personálneho leasingu zabezpečujeme celý proces od analýzy stavu, špecifikácie, cez návrh riešenia, jeho implementáciu, až po pravidelnú podporu a údržbu. Okrem nových projektov ponúkame pomoc aj pri ďalšom vývoji, podpore, údržbe, modifikácii a optimalizácii už existujúcich riešení.

kontakt

Chcete sa dozvedieť viac o možnostiach personálneho lízingu?

Vyplňte formulár a budeme vás spätne kontaktovať. V pracovných hodinách zvyčajne do hodiny od odoslania formuláru.