o spoločnosti

Už 16 rokov sme stabilným partnerom našich klientov v oblasti e-commerce a vývoja softvéru na mieru.

inovácie a technológie

Kladieme dôraz na inovatívnosť a na hľadanie takých riešení, ktoré znamenajú rast obratu, zvyšovanie produktivity a znižovanie nákladov a dávajú náskok našim zákazníkom voči konkurencii.


Náš softvér vyvíjame na technológii Java EE (J2EE) vo viacvrstvovej architektúre:

  • Prezentačná vrstva: JSP, JSF, portlet/portal, Struts
  • Business vrstva: EJB,Spring, JMS (Websphere mq, Active mq), JPA (Hibernate,), web services (soap, REST)
  • Dokážeme ho prevádzkovať na rozličných web (Tomcat+Spring, SUN web server) a aplikačných (SAP Netweaver, JBoss, IBM WebSphere, Oracle application server, SUN application server, Glassfish) serveroch.

kontakt

Zaujalo vás niektoré z našich riešení, alebo máte otázku?

Vyplňte formulár a budeme vás spätne kontaktovať. V pracovných hodinách zvyčajne do hodiny od odoslania formuláru.