myAmbient

Komplexné riešenie na elektronizáciu práce v teréne.

  • Zber akéhokoľvek typu dát - objednávky, marketingové prieskumy, odpočty meračov atď.
  • Zvyšuje výkon a minimalizuje chybovosť pracovníkov
  • Kontroluje pracovníkov v teréne a poskytuje online reporty

myAmbient Sales

myAmbient Sales je systém mobilného zberu objednávok a dát z terénu. Je určený ochodným tímom zastrešujúcim predaj a servis priamo v teréne.

Dáva im do ruky aktuálne údaje o produktoch, stave skladov, cenách, akciách, histórii objednávok zákazníka, dodanosti, obchodných aktivitách a podobne. Toto im umožňuje maximalizovať potenciál objednávky u každého jedného zákazníka.

myAmbient Sales podporuje aj ďalšie aktivity ako trasovanie, vymáhanie pohľadávok, POS materiály, promo akcie, reklamácie a iné.

Systém všetko online reportuje manažérom pre podrobnú kontrolu obchodných tímov.

Medzi klientov využívajúcich systém myAmbient Sales patria:

Henkel Slovensko, Italmarket, Teas a ďalší...

 

Henkel Slovensko používa myAmbient Sales úspešne už štyri roky.

Plánovanie a návštevy

Naplánujte optimálne trasy návštev a aktivít pre vašich obchodných zástupcov. Dajte im do ruky dáta o zákazníkoch, produktoch, akciách, či pohľadávkach. Vďaka týmto komplexným informáciám si môžu vybudovať lepší vzťah so zákazníkom.


Marketingové dáta a prieskumy

Opýtajte sa vašich odberateľov na čokoľvek, výsledky prieskumov budete vidieť online.


Aktivity na POS

Vaši obchodníci môžu zároveň skontrolovať regály, alebo POS materiály, urobiť cenový prieskum, prípadne iné aktivity, vďaka čomu zabezpečujú podrobný kontroling odberateľského reťazca.

Objednávky

Umožnite vašim obchodníkom vystaviť objednávku priamo na mieste predaja. Po ruke budú mať zároveň prehľad o kompletnej histórii objednávok a obratov im pridelených zákazníkov. Zároveň im tak umožníte podávať najlepší možný výkon.


Plnenie plánu

Obchodný zástupca vždy vie ako plní plán, a koľko mu chýba tento týždeň/mesiac do jeho splnenia. A to napríklad aj podľa štruktúry produktov.


Reporting pre manažérov

Online prehľad o aktivitách jednotlivých obchodných zástupcov, ich priebežnom výkone: množstve, či objeme objednávok a ďalších definovaných KPI.

myAmbient Sales zintegrujeme s vaším ekonomickým systémom tak, aby dáta tiekli obojsmerne, teda od obchodného zástupcu k vám a naopak.

Môžete si vybrať, či chcete myAmbient Sales implementovať priamo do vašej infraštruktúry, alebo prevádzku necháte na nás a objednáte si tento systém ako službu.

Ak sa rozhodnete pre kúpu systému myAmbient Sales ako službu, postaráme sa aby ste nemali žiadne problémy s údržbou systému. Zároveň vaše dáta budú bezpečne uložené na našich serveroch.

Nová generácia systému myAmbient Sales je postavená na operačnom systéme Android. Je teda kompatibilná so smartfónmi, prípadne tabletmi bežiacimi na tomto operačnom systéme.

V prípade potreby pre vás zabezpečíme aj potrebné hardvérove vybavenie. Dáta sa pritom vždy uchovávajú na serveri, s ktorým jednotlivé zariadenia komunikujú na diaľku.

Systém myAmbient Sales môžete mať vo svojej infraštruktúre, alebo ako službu. To znamená, že sa o prevádzku systému staráme my.

Ak máte záujem získať viac informácii o cene myAmbient Sales, vyplňte prosím nasledovný formulár, a my vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Vyplnením formuláru sa k ničomu nezaväzujete.

(Všetky polia sú povinné)
Nová generácia myAmbient Sales na operačnom systéme Android

myAmbient Utilities

myAmbient Utilities je určený pre tímy odpočtárov, alebo servisné tímy spravujúce infraštruktúru v teréne.

Systém je spravidla prepojený s informačným systémom spoločnosti - napríklad SAP ISU. Vďaka tomu majú pracovníci v teréne k dispozícii aktuálne dáta.

myAmbient Utilities dáva pracovníkom do ruky informácie potrebné k ich práci - dennú trasu, pracovné príkazy, formuláre a podobne. Zároveň mapuje GPS pozície, a prijíma zozbierané dáta pričom kontroluje ich správnosť. Pracovný tím, jeho čas, materiál a priority sú tak stále plne pod kontrolou.

Medzi spoločnosti, ktoré využívajú systém myAmbient Utilities patria:

SPP, a.s. a Index Nosluš, Žilinská teplárenská a ďalší...

Plánovanie

Naplánujte optimálne trasy pracovníkom v teréne. Kedykoľvek môžete aj do práve vykonávanej trasy pridať mimoriadnu úlohu, ktorá je mimo plánu.


Odpočty

Odpočet môžu pracovníci zadať manuálne, alebo stiahnuť dáta elektronicky pomocou špecializovaného rozhrania (optická hlavica a pod.). V prípade manuálneho zadávanania systém na pozadí automaticky kontroluje správnosť dát, napr. priveľký odpočet voči poslednému stavu. Takto minimalizujeme chybu ľudského faktora.

Pracovné a servisné príkazy

Pracovný príkaz so všetkými potrebnými údajmi je v rukách terénneho pracovníka. Okrem zadania práce mapuje spotrebu materiálu a použitých mechanizmov a aktuálne GPS pozície.


Riadenie tímov

Okrem úloh ma tím k dispozícii aj ďalšie informácie potrebné k práci (návody, BOZP predpisy, a pod.). Do systému tím zadáva aj odpracované časy na jednotlivých úlohách. Manažment má potom k dispozícii komplexné reporty o výkonnosti jednotlivých tímov.

Riešenie integrujeme s core systémom (napríklad SAP ISU).

Môžete si vybrať, či chcete myAmbient Utilities implementovať priamo do vašej infraštruktúry, alebo prevádzku necháte na nás, a objednáte si systém ako službu.

Ak sa rozhodnete pre kúpu systému myAmbient Utilities ako služby, postaráme sa aby vaše dáta boli bezpečne uložené na našich serveroch, a aby ste nemali žiadne starosti s údržbou systému.

Technologicky je systém riešený na platformách Windows Mobile a Android, v závislosti od požiadaviek klienta. Správny výber mobilných zariadení s optimálnou robustnosťou pre predpokladanú záťaž, a opotrebenie je veľmi dôležitý.

Na serverovej strane je aplikácia myAmbient Server, ktorá zabezpečuje komunikáciu s mobilnými jednotkami a rozhrania do ďalších systémov.

V prípade potreby pre vás zabezpečíme aj potrebné hardvérove vybavenie.

Systém myAmbient Utilities môžete mať vo svojej infraštruktúre, alebo ako službu. To znamená, že sa o prevádzku systému staráme my.

Ak máte záujem získať viac informácii o cene myAmbient Utilities, vyplňte prosím nasledovný formulár a my vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Vyplnením formuláru sa k ničomu nezaväzujete.

(Všetky polia sú povinné)

kontakt

Chcete vedieť viac o systéme myAmbient?

Vyplňte formulár a budeme vás spätne kontaktovať. V pracovných hodinách zvyčajne do hodiny od odoslania formuláru.