mobilné riešenia

Naše riešenia na zber dát v teréne šetria čas a peniaze.
Dávajú vám plnú kontrolu nad tým čo vaši zamestnanci
práve robia. Aj vďaka tomu môže byť váš biznis výkonnejší.

znižovanie nákladov, zvyšovanie efektivity

Naše riešenia na mobilný zber objednávok, marketingových dát, mobilných odpočtov, či dochádzku zamestnacov spájajú najmä dva faktory:

  1. Znižovanie nákladov – elektronická práca šetrí pracovný čas, náklady na komunikáciu, znižuje chybovosť, a poskytuje plný kontroling nad efektivitou práce zamestnanca v teréne.

  2. Zvyšovanie efektivity – čas, ktorý získate našimi riešeniami znamená, že vaši zamestnanci v teréne môžu vykonávať viac aktivít - obchodných návštev, servisných zásahov, atď.

    Keďže máte v ruke presné informácie, môžete napríklad lepšie plánovať prácu v teréne. Toto všetko vedie k vysokej efektivite práce.Spätné meranie efektivity nasadenia systému myAmbient Sales ukázalo, že obchodní zástupcovia zvýšili počet návštev o 30% bez nutnosti akejkoľvek zmeny v ich pracovnom čase.
Zdroj: Interná štúdia Aston ITM

kontrola

Pre prácu v teréne je veľmi dôležité robustné plánovanie, a následný kontroling vykonanej práce.

V našich mobilných riešeniach sú preto tieto atribúty zdôraznené. Napríklad aplikácia myAmbiet Utility automaticky kontroluje potenciálne chyby užívateľa, a upozorňuje ho na ne. Zároveň pritom sníma jeho GPS pozíciu, a zaznamenáva časy aktivít.

Všetky relevantné dáta sú online k dispozícii pre kontroling.

Nekontrolujeme len to, či si zamestnanci plnia svoju povinnosť, ale aj to či si ju plnia správne. Napríklad ak pri odpočte spotreby plynu softvér zistí anomáliu, odpočtár pre dvojitú kontrolu zosníma stav plynomeru vstavaným fotoaparátom.

zamerané na výkon

Zber dát priamo z terénu vám umožní robiť dôležité rozhodnutia na základe faktov.

Podrobný reporting dát získaných z terénu máte stále k dispozícii. Reporty sú vždy prispôsobené vašim potrebám.

Vďaka tomu získavate nielen presnejší obraz o tom, čo vaši zamestnanci robia, ale dokážete napríklad veľmi jednoducho porovnávať ich výkonnosť.

Reporty k vám dorazia v reálnom čase. Môžete si ich ľahko vyexportovať, napríklad do Excelu.

súvisiace produkty

myAmbient Sales
Systém na zber objednávok a marketingových dát
myAmbient Utilities
Systém na odpočty meračov
attendance
Mobilná dochádzka

kontakt

Chcete sa dozvedieť viac o našich mobilných riešeniach?

Vyplňte kontaktný formulár a ozveme sa vám pracovných hodinách zvyčajne do jednej hodiny od odoslania formuláru.