Portfolio
Martin Rapavý
September 5, 2022
3 min.
HBR logo referencie

Náročné zadanie

Aplikácia More by HB Reavis digitalizuje facility management vo veľkých kancelárskych komplexoch po celej Európe. Technicky ide o single-page aplikáciu, vytvorenú princípom mobile first. Poskytuje funkcionality ako objednávanie obedov, bike sharing, registráciu na eventy a rôzne iné služby.

 

Samotnému vývoju aplikácie predchádzal podrobný výskum a používateľské testovanie, ktoré pre tento projekt zabezpečovalo štúdio Lightning Beetle. Dať dokopy tri rôzne tímy dalo veľa práce, ale vďaka agilite sa nám podarilo spojiť sa do jedného celku a pracovať v úzkom kontakte.

Všetko v cloude

Základná požiadavka HB Reavisu znela – všetko chceme mať v cloude a použiť čo najviac služieb, ktoré už existujú. Využili sme teda všetko, čo bolo k dispozícii. Často to bolo k úžitku, pretože nám to umožnilo rýchlo vybudovať veľké časti projektu. Niekedy však bolo nutné prispôsobiť sa tomu, ako daná služba funguje a zmeniť tak navrhovaný dizajn / funkčnosť aplikácie.

gfx_quotes

Na tomto projekte využívame serverless technológie Amazon Web Services v kombinácií s VUE.js na frontende a Node.JS na backendových častiach aplikácie. Vďaka AWS infraštruktúre a mikroservisovej architektúre sme minimalizovali investície do zostavenia infraštruktúry, vďaka čomu sme projekt dokázali veľmi rýchlo naštartovať a priebežne efektívne časti projektu dodávať. Stavili sme na najnovšie technológie, k čomu sa tím nadšencov postavil zodpovedne a posunulo nás to k vyššej produktivite.

Matej Bočko, BE Developer