Viac ako 27 rokov vyvíjame webové aplikácie pre banky, poisťovne a utilitné spoločnosti.

Business consulting

Zamestnávame ľudí, ktorí rozumejú biznisu a webu zároveň. Vďaka tomu dokážeme klientom poradiť, kam smerovať svoje aktivity a navrhovať úspešné riešenia.

Digitalizácia

Máme dlhoročné skúsenosti s digitalizáciou procesov v oblasti finančných služieb.

Agile

Sedia nám princípy agilného vývoja, pretože sú postavené na otvorenosti a spoločnej zodpovednosti nás i zákazníka za úspešný výsledok. Vďaka spätnej väzbe a rýchlym iteráciám dokážeme naše riešenia neustále vylepšovať.

Podpora

Staviame na partnerstvách, a preto naše aplikácie podporujeme dlhodobo a komplexne. Naše riešenia podporujeme na všetkých úrovniach, vrátane garancií SLA režimov.

AI Lab

V našom Innovation LAB učíme stroje vidieť veci, ktoré sú viditeľné aj ľudským okom. V rámci AI sme sa rozhodli pre Computer Vision. Navrhujeme a vyvíjame digitálne produkty, ktoré majú vplyv.

Ozvite sa
Posuňme váš digitálny zážitok
na vyššiu úroveň.