AI Dental

Softvérové riešenie, ktoré dokáže identifikovať a klasifikovať zubné defekty a ošetrenia z RTG snímok.

CarCheck

Aplikácia na zber a analýzu fotografií zo samoobhliadky vozidla, ktorá pomocou AI pomáha poisťovni pri rozhodovaní, či vozidlo spĺňa podmienky na uzavretie poistnej zmluvy.

Drony

Využívame algoritmy strojového učenia na analýzu kamerových a lidar záberov z dronu na lepšie plánovanie a zefektívnenie zásahov v teréne.