Prípadové štúdie
Šimon Kollár
30 septembra, 2022
3 min.
wustenrot logo referencie

Naša spolupráca s Wüstenrotom je založená na vzájomnej dôvere. Ako dobrý príklad môže poslúžiť proces, ktorým klientovi odovzdávame aplikácie na testovanie a následne na produkčné prostredie.

CI/CD

Vo Wüstenrote sme implementovali moderné procesy continuous integration a continuous delivery. Developer vyvinie želanú funkčnosť, ktorú následne dokážeme pohodlne, prostredníctvom automatizovaných procesov, dostať na testovanie, ktoré prebieha už na prostrediach v infraštruktúre Wüstenrot. Rovnako jednoducho, bez potreby vytvárania inštalačných požiadaviek a zaťažovania adminov na strane klienta, vieme dostať túto funkčnosť aj na produkčné prostredie. Využívame pri tom všetky moderné prvky tejto skladačky, akými sú napríklad Jenkins či Azure Repos a následne Kubernetes s Docker kontajnermi.

Dôvera kladie nároky na zodpovednosť

Zodpovednosť je jednou z našich firemných hodnôt a tak, ako Wüstenrot verí, že sme zodpovedný partner, my dôverujeme našim vývojovým tímom. Vedomosť, že developer neprogramuje do zásuvky, ale naopak, jeho či jej kus zdrojového kódu dokáže veľmi rýchlo prejsť až ku konečnému používateľovi, prináša programátorovi úplne nový pohľad na zmysel a dopad jeho práce. A automaticky so sebou prináša pozitívne pracovné návyky, akými sú napríklad kontrola čistoty kódu, code review a snaha rozdeliť riešenie na malé, životaschopné celky.

wustenrot referencia